IZAZOV

Dostupni podaci treba da poboljšaju efikasnost i peformanse imovine

Tradicionalni fokus kod upravljanja imovinom je na prikupljanju informacija o sredstvima koje same po sebi govore malo. One su, u stvari potpuno nekorisne ako na osnovu njih ne može da se donese neka odluka koja će pozitivno da utiče na ukupne performanse imovine.

REŠENJE

Adekvatno rešenje za upravljanje smanjuje troškove i produžava životni vek imovine

Razumevanje i upravljanje životnim ciklusom sredstava od ključne je važnosti za svaku kompaniju koja želi da uštedi vreme i novac kao i da stekne sposobnost da proaktivno deluje. Softveri za upravljanje sredstvima obezbeđuju efikasno praćenje, održavanje i raspolaganje imovinom kao i optimizaciju budućih nabavki.

Zašto je AIGO vaš pravi partner za razvoj

 
Ekspertska znanja

Ekspertska znanja stručnjaka iz našeg tima koji implementiraju izabrana rešenja.

 
Integrisana rešenja

Integrisana rešenja koja pružaju napredne funkcije upravljanja imovinom.

   
Stručni saveti

Stručni saveti i podrška u radu.