IZAZOV

Postoje izazovi na koje nije lako odgovoriti raspoloživim alatima

Kvalitetni, oprobani i potvrđeni softveri mogu da odgovore većini vaših zahteva. Ipak postoje i neke usko specijalizovane oblasti ili namene koje niko pre vas nije identifikovao. Samim tim može da se dogodi da iz postojeće ponude ne možete da izdvojite nijedan softver koji zaista odgovara vašim potrebama. Ovo je posebno važno kada je potrebno utvrditi koje sisteme u jednoj organizaciji treba integrisati uvođenjem ERP sofvera da bi se povećala konkurentska prednost, a koje ima smisla zadržati odvojenim kako se ne bi ometao funkcionalan tok procesa. Osim izbora, i uvođenje softvera po meri donosi sa sobom određene izazove. Ono uključuje angažovanje velike količine resursa, kako u pogledu podataka i vremena zaposlenih tako i u iznosu uloženih finansijskih sredstava.

REŠENJE

Softveri po meri funkcionišu baš onako kako ste zamislili

Kompanija može u isto vreme da koristi veći broj različitih aplikacija. Softver po meri se razvija tako da bude kompatibilan sa drugim alatima pa najčešće izaziva manje problema prilikom integracije. ERP rešenje, kao jedno od raspoloživih opcija softvera po meri, objedinjuje funkcije i procese u organizaciji u jednu celinu, omogućava nesmetan protok informacija između njenih sastavnih delova i tako skraćuje vreme potrebno za obavljanje određenih poslova. Na taj način utiče na povećanje produktivnosti i olakšava komunikaciju zaposlenih. Razvijanje prilagođenog softvera može na početku delovati kao skuplja opcija, ali na duže staze ovo je vrlo koristan izbor. Ovakav softver ne zahteva stalnu promenu ili razvoj pa se dugo može koristiti bez ikakvih ulaganja. AIGO stručni tim analiziraće svaku potrebu i u skladu sa tim predložiti i razviti odgovarajuće, jedinstveno softversko rešenje prema vašim specifičnim zahtevima.

Zašto je AIGO vaš pravi partner za razvoj

Podrška

Ciljana podrška obezbeđena od strane tima koji je razvio jedinstveni softver

    
Prilagodljivost

Prilagodljiva, jednostavna za korišćenje, ekonomična softverska rešenja koja omogućavaju pružanje boljih usluga vašim klijentima i čine vas jedinim vlasnikom prava na korišćenje

 
Tim

Iskusan i fleksibilan tim koji kreira softverska rešenja prema svakoj specifičnoj potrebi

 
Sveobuhvatna usluga

Sveobuhvatna usluga implementacije i podrške od strane iskusnog tima