Bez obzira na nivo stručnosti, zaposlenima u kompaniji je teže da budu nezavisni

Zaposleni su sigurno jedan od najvažnijih resursa u svakoj kompaniji. Ipak, postoje situacije kada su usluge eksternih konsultanata presudne za uspešan završetak nekog posla ili projekta. Interni konsultanti uvek su uključeni samo u projekte koji potiču iz kompanije u kojoj rade. To im prilično sužava mogućnosti da steknu šire uvide u sve raspoložive načine na koje se određeni problemi mogu rešiti. Spoljni konsultanti, s druge strane, redovno imaju priliku da svoje znanje grade na osnovu bogatog iskustva u radu sa različitim klijentima, tržištima i sektorima. To im omogućava da predlažu nove ideje i najbolje prakse svojim klijentima.

Specijalizovano znanje donosi neutralan pogled na problem

Razlozi za angažovanje mogu da budu različiti, ali jedno je sigurno – eksterni konsultanti klijentima mogu da ponude svežu perspektivu, najbolje tržišne prakse, objektivne savete i preporuke kada poslovanje nameće izazove ili nailazi na nove mogućnosti. Proverene konsultantske kuće u svojim redovima imaju eksperte iz različitih oblasti pa tako mogu da vrše odabir najpogodnijih konsultanata za svaki specifičan projekat. U partnerstvu sa klijentima, konsultanti nalaze bolje i efikasnije načine da se koriste informacione tehnologije, poboljša struktura i efikasnost IT sistema.