CENTAR ZNANJA

Intervju Dragan Popović

Inovativne tehnologije, ne samo da su uzdrmale poslovanje na načine koji nikada ranije nisu viđeni, već iz temelja menjaju način poslovanja i prisiljavaju na preispitivanje načina na koji komuniciramo sa kupcima i partnerima, a posledično i na način upravljanja kompanijom.

Intervju Mihajlo Canić

O novom Zakonu o elektronskom fakturisanju, njegovim prednostima i izazovima sa kojima se suočavaju privredni subjekti u njegovoj implementaciji, razgovaamo sa Mihajlom Canićem, rukovodiocem tima za digitalizaciju i automatiziaciju poslovanja u kompaniji AIGO.