IZAZOV

Organizacija tokova kancelarijskog materijala još jedan je u nizu poslova koji mogu da budu izvor povećanih troškova, ali i ušteda.

Da bi se obezbedilo redovno i ažurno snabdevanje kancelarijskim materijalom potrebno je kontinuirano praćenje zaliha i dobra organizacija procesa nabavke. Kompanijama, kojima to nije osnovna delatnost, ceo proces nameće ulaganje dodatnog vremena, a može da izazove i značajne troškove.

REŠENJE

Optimizacija nabavke uklanja nepotrebne zastoje u radu i smanjuje izdatke držanja zaliha

Pravovremeno i optimalno snabdevanje kancelarijskim materijalom, u čemu AIGO ima bogato dugogodišnje iskustvo proisteklo iz saradnje sa najvećim kompanijama na tržištu i državnim institucijama, skraćuje proces nabavke i čini ga efikasnijim i ekonomičnijim. Pored redovnog snabdevanja adekvatnim kancelarijskim materijalom uz optimalni odnos cene i kvaliteta AIGO koncept saradnje podrazumeva personalizovan pristup potrebama svakog klijenta.

Partneri za AIGO Kancelarijski materijal

Zašto je AIGO vaš pravi partner za razvoj

 
Širok asortiman

Širok asortiman kvalitetnih proizvoda sa optimalnim odnosom cene i kvaliteta

   
Iskustvo

Dugogodišnje iskustvo u snabdevanju velikog broja klijenata

 
Snabdevanje   

Pravovremeno snabdevanje nedostajućim kancelarijskim materijalom bez nepotrebnog skladištenja