IZAZOV

Poslovne informacije treba da budu dostupne i van okvira kancelarije

Da li možete da zamislite kako bi izgledao vaš radni dan bez ijednog primljenog e-maila? Ako je Vaš odgovor „ne“ onda ste na pravom putu da razumete zbog čega je bitno da na raspolaganju imate dobro konfigurisanu računarsku mrežu. Da li ste se nekada našli na sastanku na kome su vam hitno bile potrebne informacije kojima niste mogli da pristupite? Ako je odgovor „da“ onda ste još jedan korak bliže da shvatite sve prednosti mrežne infrastrukture.

REŠENJE

Nesmetana komunikacija i pristup podacima preduslov su funkcionalne organizacije

Osim razmene e-mailova, što je jedna od bazičnih funkcija, umrežavanje omogućava da zaposleni zajednički koriste iste uređaje (štampače, skenere, PC, laptopove i sl.), ali i aplikacije neophodne za obavljanje svakodnevnih zadataka. Zahvaljujući našim rešenjima za umrežavanje, informacije se brže dele, komunikacija putem e-mailova, chatova, audio i video konferencija je jednostavnija, a samo poslovanje postaje fleksibilnije.

Partneri za AIGO Networking rešenja

Zašto je AIGO vaš pravi partner za razvoj

 
Implementacija rešenja

Stručan i iskusan tim koji implementira rešenje za mrežnu infrastrukturu prema vašim potrebama

   
Dugogodišnja saradnja

Dugogodišnja saradnja i partnerstvo sa poznatim proizvođačima rešenja za mrežnu infrastrukturu

 
Podrška

Podrška tima koji je na raspolaganju za sva tekuća pitanja i rešavanje svih nastalih problema

 
Rezultati

Veliki broj uspešno realizovanih projekata umrežavanja u kompanijama različitih veličina i iz različitih oblasti poslovanja