IZAZOV

Znanja koje posedujete možda ograničavaju mogućnosti da unapredite vaše poslovanje

Čak i kada ste sigurni da nešto znate da radite, ne znači da ne postoji neko ko to zna da radi bolje. Nije teško poverovati da je interno upravljanje štampanjem najbolje rešenje. Uređaji za štampanje su pristupačniji nego ikada pre i većinu je izuzetno jednostavno koristiti. Zbog toga najčešće za poslove upravljanja ovim delom poslovanja opredeljujete nekog u svojoj organizaciji ko će se samo administrativno time da bavi. To se, na duže staze, može pokazati kao skuplja opcija.

REŠENJE

Outsorucing office štampe omogućava suštinsku optimizaciju upravljanja i poslovanja

Outsourcing office štampe predstavlja globalni trend u poslovanju kompanija koje teže da optimizuju vreme rada, angažovanje kadrova i alokaciju raspoloživih finansijskih sredstava. Primenom integrisanih hardversko-softverskih rešenja moguće je pronaći adekvatan način za ubrzavanje, pojednostavljivanje i bolje kontrolisanje kancelarijskog poslovanja. Osim što dovodi do ušteda u vremenu, kadrovima i ulaganjima, optimizacija upotrebe štampača, skenera, faks i kopir uređaja znači manji utrošak papira pa samim tim dalje smanjenje troškova poslovanja.

AIGO oursourcing Office i MPS rešenja, podržana specijalizovanim znanjem našeg tima o metodama konsolidacije flote uređaja, donose prilagođen pristup potrebama svakog klijenta tako da upravljanje uređajima i poslovnim procesima u oblasti štampanja postaje efikasno i ekonomično.

Iskoristite glavne prednosti partnerskog odnosa sa nama, našeg Outsourcing koncepta i Optimizacije štampe

Ažuriranje hardvera i softvera

Svi naši predlozi i rešenja za poboljšanja usmereni su kako na hardverski deo uređaja tako i na aplikacije za kontrolu, povezivanje i arhiviranje koje čine njegov softverski deo.

Daljinska kontrola

Sastavni deo ponude je podrška u vidu daljinske kontrole procesa štampanja. Zahvaljujući tome, AIGO obezbeđuje pravovremenu zamenu kertridža i servis kao i automatsku isporuku potrošnog materijala.

Podizanje efikasnosti kancelarijskih procesa

Analizom procesa identifikujemo mogućnosti za centralizaciju pa samim tim i mogućnosti za postizanje efikasnijeg upravljanja postojećom opremom i procesima.

Transparentnost troškova

Primenom našeg koncepta, svi troškovi, posmatrani od nivoa pojedinačnog zaposlenog do nivoa kompanije, postaju vidljivi. Tako utvrđujemo potencijal za uštedu i predlažemo jedinstveno rešenje koje integriše postojeće i nove uređaje u jedan sistem.

Izveštavanje

Proces upravljanja podrazumeva i naše redovne izveštaje menadžementu o trenutnom stanju i predlozi za dalja poboljšanja.