Servisna rešenja

Bez obzira na kvalitet i pouzdanost, uvek se može dogoditi da neki deo opreme nepredviđeno zakaže. Posao najčešće ne može da čeka, a alternativni uređaji nisu uvek na raspolaganju.Pravovremena reakcija, brzo i kvalitetno rešenje, u takvim situacijama, je svakome prioritet.Klijentima i AIGO Servisu.

Kao deo kompanije, AIGO servis uspešno posluje i razvija se poslednjih deset godina. Sa više od 30 zaposlenih u tri regionalna servisna centra i podršku preko 15 podizvođača na teritoriji Srbije, servisne aktivnosti koje obavljamo su nezamenljiva podrška u radu velikog broja klijenata.

Kvalitet servisnih aktivnosti osigurali smo primenom inovativnih rešenja u domenu on-demand servisa, Managed Print Service-a i ITS servisa i širokom lepezom proizvoda globalnih tehnoloških lidera u ovoj oblasti. Da svoj posao zaista znamo da radimo potvrđuje i naše učešće na brojnim projektima različitog obima sa nekim od najvećih i najuglednijih kompanija i javnih institucija u zemlji i regionu.

Naša ponuda