SME
Mala i srednja preduzeća

Kao i drugi vlasnici većine malih i srednjih preduzeća suočavate se sa narastajućim izazovima kako se razvija vaše poslovanje. Odluke koje donosite postaju kompleksnije, a tržište na kome poslujete sve dinamičnije.

 

SME
Mala i srednja preduzeća

Kao i drugi vlasnici većine malih i srednjih preduzeća suočavate se sa narastajućim izazovima kako se razvija vaše poslovanje. Odluke koje donosite postaju kompleksnije, a tržište na kome poslujete sve dinamičnije.

 

Na početku, vaše poslovanje je uglavnom usko specijalizovano (HR agencija, marketinška agencija, malo proizvodno preduzeće) i zapošljavate do 100 zaposlenih. U takvoj organizaciji lakše je držati sve konce u rukama pa nabavka nekoliko nezavisnih alata može da vam izgleda kao jeftinija i efikasnija opcija od ulaganja u jedinstveno
hardversko-softversko rešenje.

Zašto je bitno da imate fleksibilan sistem?

On uvek može da isprati promene u vašim poslovnim potrebama i omogući da nova znanja koja dobijajte iz prikupljenih podataka na najbolji način upotrebite.
Na putu ka uspehu potreban vam je pouzdan saradnik. AIGO je vaš lokalni partner za razvoj koji će vam pomoći da izaberete i implementirate optimalnu kombinaciju rešenja iz naše ponude:

AIGO Infrastrukturno rešenje ukoliko želite:
• da poslovanje podržite novim datacentrom,
• da virtuelizujete servere,
• da se više posvetite umrežavanju i bezbednosti sistema ili
• da ispitate koje opcije za backup&recovery su vam na raspolaganju

AIGO softversko rešenje ako želite:
• da svoje poslovanje podržite odgovarajućim CRM ili rešenjima u oblasti planiranja i budžetiranja,
• da obogatite proces donošenja odluka uvođenjem BI (Poslovne inteligencije) ili Veštačke inteligencije,
• da odgovorite na jedinstvene potrebe jedinstvenim (custom made) rešenjem ili
• da uvedete adekvatan sistem za upravljanje dokumentacijom.

AIGO IT i biznis konsulting usluge kada su vam:
• potrebni saveti i pomoć za upravljanje poslovnim procesima ili projektima,
• neophodne smernice za dalji razvoj poslovanja ili
• u fokusu provera i povećanje sigurnosti vašeg sistema.

AIGO Printing rešenje za organizaciju vašeg kancelarijskog
poslovanja ili pronalaženje adekvatnog rešenja za produkcionu štampu.

AIGO Servisno rešenje za brz, kvalitetan i profesionalan servis
integrisanih hardversko-softverskih rešenja.

Ukoliko želite da na konkretnom primeru vidite šta sve možemo da uradimo za vas, pogledajte
kako je izgledao jedan od naših uspešnih projekata.