IZAZOV

Da li je vama potreban managed ITS partner?

Odgovor na ovo pitanje možda nije očigledan na prvi pogled. Da biste ga lakše pronašli postavite sebi još neka pitanja. Da li vaše IT odeljenje ima dovoljan broj zaposlenih? Da li u svom radu koristite najnoviju tehnologiju? Da li ste sigurni da vaše poslovanje ne prate i neki neočekivani troškovi? Da li je vaš service desk uvek na raspolaganju zaposlenima? Da li vaši računari, štampači i ostali uređaji rade bez prekida i zastoja? Ukoliko niste sigurni da je odgovor na sva ova pitanja potvrdan, onda saradnja sa managed ITS partnerom može da bude pravi izbor za vaše poslovanje. Outsourcing IT usluga i opreme je uobičajena praksa uspešnih kompanija koje za cilj imaju da optimizuju funkcionisanje i kontrolu IT sistema.

REŠENJE

Kompletna i transparentna kontrola IT resursa obezbeđuje brzinu i sigurnost u obavljanju svih service desk i help desk aktivnosti

AIGO ITS on site koncept predstavlja nov standard u obavljanju servis desk i help desk aktivnosti koji kombinuje tradicionalni model IT podrške, na svim lokacijama korisnika, sa podrškom u vidu organizacije kompletnih IT usluga, odabira i dizajna IT infrastrukture. AIGO kao vaš partner za razvoj preuzima na sebe celokupan posao oko dizajna i postavljanja iznajmljene ITS infrastrukture, aktivnosti help deska ili ispunjavanja bilo kog drugog ITS zahteva. U zavisnosti od poslovnih ciljeva i internih IT procesa, moguće je da dopunite vaše interno IT odeljenje našim specijalizovanim kadrovima ili da u potpunosti prepustite ulogu IT odeljenje AIGO timu. Sa konceptom managed ITS usluga, i uz proaktivno delovanje našeg Service Deska, svakodnevno upravljanje informacionim tehnologijama se olakšava, ubrzava i čini efikasnijim.

Zašto je AIGO vaš pravi partner za razvoj

Stalna podrška

Stalna podrška u rešavanju tekućih problema i izazova


Konsultacije

Konsultacije prilikom izbora odgovarajuće IT infrastrukture

Smanjenje troškova

Smanjenje troškova angažovanja interno zaposlenih kadrova

Iskusan tim

Iskusan i specijalizovan tim koji upravlja i izvršava sve zadatke iz service desk i help desk oblasti