MEDIJI

Šta dolazi posle ERP-a

U digitalnom svetu postoji neraskidiva spona između poslovnih procesa i tehnologija koje ih podržavaju kao što su, danas već nezaobilazni, Enterprise Resource Planning (ERP) sistemi. Sve više kompanija odlučuje se za implementaciju EPR softvera, ali moderno radno okruženje stvara potrebu da se napravi novi korak: uređivanje internih procesa.

Intervju Dragan Popović

Inovativne tehnologije, ne samo da su uzdrmale poslovanje na načine koji nikada ranije nisu viđeni, već iz temelja menjaju način poslovanja i prisiljavaju na preispitivanje načina na koji komuniciramo sa kupcima i partnerima, a posledično i na način upravljanja kompanijom.

Intervju Mihajlo Canić

O novom Zakonu o elektronskom fakturisanju, njegovim prednostima i izazovima sa kojima se suočavaju privredni subjekti u njegovoj implementaciji, razgovaamo sa Mihajlom Canićem, rukovodiocem tima za digitalizaciju i automatiziaciju poslovanja u kompaniji AIGO.