IZAZOV

Pritisak da se poboljša tačnost i vidljivost troškova, resursa i performansi nameće nove izazove

Izrada planova, budžeta, analiza i predviđanja često je naporan posao koji traži upotrebu značajne količine podataka i alata za njihovu obradu. Tradicionalni mehanizmi i procesi budžetiranja i planiranja imaju još jednu veliku manu - ne povezuju uvek na najtransparentniji način investicije sa rezultatima. Na taj način ograničavaju se sposobnosti za detaljnu analizu i razumevanje stvarnih ishoda odluka koje ste prethodno doneli.

REŠENJE

Sa većom transparentnošću podataka, lakše se identifikuju rezultati i nove mogućnosti

Softverska rešenja u ovoj oblasti omogućavaju i veoma složenim sistemima da brže i preciznije planiraju, budžetiraju i donose bitne poslovne odluke na strateškom, taktičkom i operativnom nivou. Pored toga što upotpunjuje sistem izveštavanja, softver koji pomaže u procesima planiranja i budžetiranja daje osnovu za lakše predviđanje budućih trendova, bolje upravljanje rizicima i novonastalim situacijama koje proističu iz promena na tržištu ili onih koji dolaze iz same organizacije.

Partneri za AIGO planiranje i budžetiranje

Zašto je AIGO vaš pravi partner za razvoj

 
Stručnost

Specijalizovano znanje stručnog tima koji pored implementacije pruža i savetodavne usluge

    
Partnerstvo

Partnerstvo sa renomiranim imenima iz oblasti virtuelizacije

   
Rešenja

Rešenja koja pojednostavljuju proces planiranja, budžetiranja i izveštavanja za kompanije svih veličina