IZAZOV

Zastoji u radu ne zavise samo od osnovnih uređaja koje koristite

Da bi kancelarijsko poslovanje nesmetano funkcionisalo, kompanija u svakom trenutku na raspolaganju mora da ima za to neophodne resurse. To pored funkcionalnih osnovnih uređaja podrazumeva i sve ono što im omogućava da nesmetano rade. Potrošni materijal i rezervni delovi sastavne su komponente koje obezbeđuju neometano obavljanje tekućih poslova, ali se njihov značaj često previđa.

REŠENJE

Raspoloživost potrošnog materijala i rezervnih delova je izuzetno bitna za kontinuitet svih procesa

Dugogodišnje iskustvo AIGO tima, proisteklo iz saradnje sa najvećim kompanijama na tržištu, državnim intitucijama i drugim klijentima iz velikog broja različitih industrija, predstavlja osnov za uspostavljanje efikasnog i ekonomičnog kancelarijskog poslovanja u delu koji je povezan sa potrošnim materijalom i rezervnim delovima. Pored snabdevanja originalnim potrošnim materijalom i rezervnim delovima sa optimalnim odnosom cene i kvaliteta, AIGO koncept saradnje podrazumeva i savetovanje klijenata pri izboru različitih raspoloživih alternativa.Osim usresređenosti na ostvarenje poslovnih ciljeva klijenata, jedna od osnovih AIGO vrednosti je i održivi razvoj. Zato sarađujemo sa dobavljačima koji proizvode i posluju u skladu sa standardima koji obezbeđuju pravilno odlaganje otpada i očuvanje životne sredine.

Zašto je AIGO vaš pravi partner za razvoj

 
Originalni delovi

Originalni rezervni delovi i potrošni materijal poznatih svetskih proizvođača

 Konsultacije

Konsultacije pri izboru odgovarajućih opcija koje zadovoljavaju potrebe vašeg poslovanja

  
Organizacija

Organizovanje pravovremene nabavke, isporuke i zamene delova

 
Podrška

Kontinuirana podrška u radu od strane specijalizovanog tima