IZAZOV

Konfiguracija i nadogradnja mreže zasnovane na hardveru može da bude dugotrajan i skup proces

Da bi obezbedili funkcionalnu korporativu mrežu, tradicionalno je bilo potrebno da korisničku opremu u vidu specijalizovanih hardvera (CPE) kompanija smesti na za to predviđenu lokaciju. Kada se obim posla širi, adekvatna mrežna podrška takođe mora da se obezbedi. Bilo kakve promene vezane za instaliranje i konfiguraciju usluga kao što su rutiranje L2/L3 VPN, firewall ili dodavanje novih usluga podrazumevaju da tim tehničara zadužen za mrežu mora da poseti konkretnu lokaciju na kojoj se hardver nalazi.

Organizacija i obavljanje ovih aktivnosti može da bude dugotrajan proces što u uslovima kada je brzina reagovanja kompanija presudna za njihove poslovne rezultate nije uvek adekvatno rešenje. Virtualizovanjem CPE-a, ceo proces instaliranja, prilagođavanja konfiguracije ili dodavanje novih usluga obavlja se daljinskim putem pa je konfigurisanje i upravljanje uređajima jednostavnije, brže i lakše.

REŠENJE

Prebacivanjem funkcionalnosti sa hardvera na softver, mreža postaje agilnija i efikasnija

Koncept softversko definisanih mreža (SDN) u kombinaciji sa virtuelizacijom mrežnih funkcija (NFV), obezbeđuje jedinstven nivo digitalne kontrole IT mreža. Virtuelizacija mrežnih uređaja (vCPE) omogućava da se pojedinačni, specijalizovani uređaji konsoliduju u jedan uređaj opšte namene koji onda može da se nadograđuje kroz odgovarajuće softvere bez zavisnosti od specijalizovanog hardvera. Jedan od glavnih razloga zbog koga kompanije uvode vCPE i SD-WAN rešenja je optimizacija i upravljanje wide-area mrežom (WAN).

Bez obzira na tehnologiju transporta, ovakvo rešenje garantuje sigurnu konekciju, kontrolu sigurnosnih polisa i nezavisnost prenosa kroz mrežu. Centralizovano upravljanje smanjuje operativne troškove i kapitalne izdatke, unapređuje performanse i vidljivost poslovnih aplikacija. Zahvaljujući takvom vidu upravljanja i automatizaciji pojednostavljuju se poslovne operacije pa se samim tim povećava agilnost kompanije i poboljšava korisničko iskustvo.

Zašto je AIGO vaš pravi partner za razvoj

Tim

Tim eksperata za implementaciju i podršku poslovanju

 
Rešenja

Mogućnosti dizajna mreže koji olakšava kombinovanje rešenja različitih vendora

Softver

Visokokvalitetan softver uz smanjenje rizika i troškova