IZAZOV

Bez obzira na kvalitet i pouzdanost, uvek može da se dogodi da neki deo opreme nepredviđeno zakaže

Posao najčešće ne može da čeka, a alternativni uređaji nisu uvek na raspolaganju. Pravovremena reakcija, brzo i kvalitetno rešenje, u takvim situacijama, je svakome prioritet. Klijentima i AIGO Servisu.

REŠENJE

Zaštitite svoje ulaganje u opremu i produžite njen život sa profesionalnim inspekcijama, servisom i popravkama

Kao deo kompanije, AIGO servis uspešno posluje i razvija se poslednjih deset godina. Sa više od 30 zaposlenih u tri regionalna servisna centra i podršku preko 15 podizvođača na teritoriji Srbije, servisne aktivnosti koje obavljamo su nezamenljiva podrška u radu velikog broja klijenata. Kvalitet servisnih aktivnosti osigurali smo primenom inovativnih rešenja u domenu on-demand servisa, Managed Print Service-a i ITS servisa i širokom lepezom proizvoda globalnih tehnoloških lidera u ovoj oblasti.Da svoj posao zaista znamo da radimo potvrđuje i naše učešće na brojnim projektima različitog obima sa nekim od najvećih i najuglednijih kompanija i javnih institucija u zemlji i regionu.

Šta čini portfolio naših usluga?

Servis u garantnom i vangarantnom roku

AIGO sertifikovani serviseri pružaju svu neophodnu servisnu podršku. Koristeći isključivo originalne rezervne delove, servisne usluge obavljamo u najkraćem roku i u skladu sa standardima koje propisuju naši vendori.

Instalacija/puštanje u rad i održavanje

Uz pravilnu i stručnu montažu uređaja od strane naših servisera i uz redovno održavanje produžavamo vek trajanja uređaja i obezbeđujemo kontinuitet u njegovom radu.

Terenske popravke

Ukoliko uslovi dozvoljavaju, naši serviseri će, u vašim prostorijama, obaviti dijagnostiku problema, popravku ili zamenu pokvarenog dela i testiranje uređaja pre puštanja u rad.

Ustupanje zamenskog uređaja na korišćenje

Ponekad kvar može da bude dovoljno ozbiljan da je za njegovu popravku potrebno duže vreme. Da vaš posao ne bi trpeo, AIGO Servis vam obezbeđuje zamenski uređaj na korišćenje do trenutka popravke osnovnog uređaja.

Pick-up servis

Da bismo gubitak vremena klijenata sveli na minimum, sa vaše lokacije preuzimamo uređaje koje vam po završetku servisiranja vraćamo nazad.

Dostava uređaja

Dostava uređaja na adresu klijenata na pravi način zaokružuje našu ponudu servisnih usluga.

Šta odlikuje naše servisne aktivnosti?

Sertifikovani serviseri sa višegodišnjim iskustvom i opremeljnost servisnih centara vodećim platformama, proizvodima i alatima garancija su da naši klijenti mogu da računaju na: • Popravku uređaja na lokaciji klijenta kada je to potrebno; • Odziv na prijavu u roku od 2h u slučaju visokog prioriteta; • Redovno obaveštavanje o statusu; • Besplatan konsalting i tehničku podršku; • Dežurstvo 24h/7 dana po potrebi klijenta; • Dijagnostiku prijavljenog kvara u periodu ne dužem od 24h od trenutka otvaranja servisnog slučaja.

Potvrda uspešno obavljenog servisa je deo svakog procesa.

Pre nego što potvrdimo da je problem otklonjen i uređaj vratimo klijentu
rešenja se testiraju u okviru nekog od naših servisnih centara. Naši stručnjaci nisu orjentisani samo na servisne usluge. Njima se klijenti uvek mogu obratiti za konsultacije vezano za optimizaciju
procesa i lakšu tranziciju na nova rešenja koja će povećati efikasnost i smanjiti troškove poslovanja.

Partnerstva

Tokom deset godina postojanja AIGO Servis je ostvario brojna partnerstva i stekao sledeće statuse:

Rezultati na koje smo ponosni

0 %

Porast broja servisiranih uređaja
sa 3.020 na 11.070

0 %

Porast broja usluženih korisnika
sa 396 na 1.206

0 %

Porast broja terenskih intervencija u km
sa 29.750 na 175.200