IZAZOV

Portal ne treba samo da postoji već da služi svojoj svrsi

Suštinski koristan portal je onaj koji angažuje i povezuje svakog zaposlenog, podržava njihove svakodnevne aktivnosti, odražava organizacionu kulturu kompanije i pomaže korisnicima da lakše završe posao. I pored ovoga nije redak slučaj da se interni portali razvijaju bez jasne vizije o tome ko ih koristi i za koje svrhe. Oni često postaju pretrpani informacijama i dokumentima koje niko zaista ne koristi. Razvoj portala ne predstavlja mali izdatak i zato je bitno da se on od početka dobro osmisli kako bi bio funkcionalan i zaista pomogao da se svakodnevno poslovanje učini operativnijim.

REŠENJE

Dobar portal olakšava komunikaciju i saradnju širom kompanije

Kreiranjem prostora za dijalog, podstičete vrednosti otvorene komunikacije i poverenja među zaposlenima. Pored toga, stečeno znanje se čuva na jednom, centralnom mestu pa će zaposlenima biti lakše da pronađu ono što im treba. S obzirom na raznovrsne mogućnosti, funkcije i alate koje može da sadrži, ponekad je teško opredeliti se za pravu verziju i sagledati da li on zaista ispunjava svoju svrhu. Bez obzira da li portal treba da se osmisli od početka ili se postojeća platforma prilagođava novim potrebama i namenama pomoć stručnjaka može da napravi značajnu razliku u funkcionalnosti i korisnosti portala koji koristite.

Zašto je AIGO vaš pravi partner za razvoj

 
Raznovrsna ponuda

Veliki broj opcija za razmenu informacija i poboljšanje saradnje

   
Stručan tim

Stručan tim koji pruža konsultantske usluge i implementira adekvatna rešenja za portale

 
Podrška

Podrška u održavanju razvijenih rešenja