IZAZOV

Nearhivirane podatke teže je locirati i distribuirati

Kako biznis raste, stvara više podataka kojima treba upravljati da bi mogli pravilno da se koriste. Kontrola može biti problematična ako nikada nije uspostavljen sistem arhiviranja. Pravovremeno čuvanje i skladištenje osigurava da će dokumenta i datoteke biti dostupni, bez obzira na kakve zastoje i probleme sistem može da naiđe. Ako ostanu nepristupačni to za posledicu ima negativan uticaj na poslovne funkcije i produktivnost zaposlenih.

REŠENJE

Arhiviranje je od vitalnog značaja za upravljanje informacijama

Pošto nisu sva dokumenta potrebna na dnevnoj osnovi, arhiviranjem se racionalno koristi prostor na primarnim lokacijama koje su obično skuplje za održavanje. Podaci preneti i uskladišteni na jeftinijim sekundarnim uređajima i lokacijama su i dalje dostupni kada je potrebno, ali se njihovim izmeštanjem poboljšavaju performanse sistema i smanjuju troškovi čuvanja. Pored toga, arhiviranje obezbeđuje kompanijama da posluju u skladu sa zakonskim regulativama povezanim sa zaštitom podataka što je u uslovima sve ozbiljnijih i sveobuhvatnijih propisa veoma bitna funkcionalnost.

Partneri za AIGO Security rešenja

Zašto je AIGO vaš pravi partner za razvoj

  Lorem

lorem

    Lorem

lorem

 Lorem

lorem