IZAZOV

CRM nije samo softver već poslovna filozofija

U uslovima energične konkurencije, zadržavanje postojećih i privlačenje novih klijenata jedan je od najozbiljnijih zadataka za svaku kompaniju. Pored toga neophodno je da se definiše jasan skup ciljeva koji treba postići kroz implementaciju rešenja za upravljanje odnosima sa klijentima kao i da se osigura da oni budu merljivi. Ako niste sigurni ko su vaši klijenti i šta oni žele ovaj izazov može da postane teško savladiv.

REŠENJE

Pravi razvojni partner pomaže da osigurate uspeh vašeg CRM projekta

Izbor odgovarajućeg CRM softverskog rešenja omogućava kompanijama ne samo da imaju bazu klijenata već da, na osnovu informacija koje baze sadrže, aktivno grade odnose sa njima. Rezultat je krajnje logičan. Što bolje upravlja odnosima sa njima, kompanija će postati uspešnija. Zbog toga je, pri izboru CRM rešenja, presudno odlučiti se za ono koje odgovara veličini i potrebama kompanije i koje može da se integriše sa postojećim aplikacijama i alatima.

Partneri za AIGO CRM rešenja

Zašto je AIGO vaš pravi partner za razvoj

 
Iskustvo

Iskustvo i znanje stručnog tima koji vodi proces implementacije izabranog CRM rešenja

  
Izbor softvera

Podrazumeva fazu konsultacija, razvoja, prilagođavanja, integracije i održavanja

 
Široka ponuda

Ponuda gotovih i posebno skrojenih rešenja koja će odgovoriti potrebama svake organizacije