Intervju Mihajlo Canić

Krajem aprila 2021. godine usvojen je novi  Zakon o elektronskom fakturisanju. Prema očekivanjima resornog ministra i Privredne komore Srbije, prognozira se da donese veliko rasterećenje privrede, kako u pogledu značajnog umanjenja direktnih troškova štampe, slanja i obrade svih vrsta računa, tako i u pogledu povećanja efikasnosti samog procesa. Pored toga, očekuje se  da novi sistem znatno ubrza povrat PDV-a, na šta trenutno postoji dosta zamerki od strane privrede.

O novom Zakonu o elektronskom fakturisanju, njegovim prednostima i izazovima sa kojima se suočavaju privredni subjekti u njegovoj implementaciji, razgovaamo sa Mihajlom Canićem, rukovodiocem tima za digitalizaciju i automatiziaciju poslovanja u kompaniji AIGO.

Kako će sistem e-faktura funkcionisati u praksi? Šta nam sve donosi novi zakon?

Novi zakon u potpunosti redefiniše i sam pojam elektronske fakture, i procese prijema i slanja svih vrsta računa. Uvodjenjem SEF – Sistema elektronskih faktura, uvodi se i zakonska obaveza evidencije svih faktura subjekata javnog i privatnog sektora, obveznika PDV, u tom sistemu, bez dalje potrebe izdavanja računa u papirnoj formi. Kroz integraciju finansijskih sistema koje koriste privredni subjekti sa SEF-om, postiže se puna digitalizacija i automatizacija celog postupka.

” Zamislite sistem u kome Vaš komercijalista kreira fakturu u Vašem finansijskom sistemu, knjiži je, označi poslatom i to je sve. “

A sledećeg jutra ta faktura se već nalazi u finansijskom sistemu primaoca, spremna za obradu, sa svim podacima fakture, uključujući i stavke, sa dodeljenim delovodnim brojem, bez potrebe manuelnog unosa bilo kog podatka, dodeljena odgovarajućem zaposlenom u procesu obrade. Zaista ogroman iskorak u pogledu smanjenja vremena razmene računa, umanjenja manuelnog rada, rizika poslovanja, što na kraju rezultira značajnim uštedama u poslovanju.

Koje će sve koristi privredni subjekti imati primenom ovog novog zakona, a šta su potencijalni izazovi sa kojima će se suočavati?

Pre svega, potrebno je angažovati tim eksperata iz predmetnih oblasti, koji će izvršiti analizu postojećeg stanja, evantualnih tačaka neuskladjenosti sa zahtevima novog zakona, neophodnih prilagodjenja procesa rada i softverskih sistema, definisati da li je potrebno angažovanje informacionog posrednika, postaviti predlog novog sistema, a zatim pristupiti realizaciji. Realizacija podrazumeva prilagodjavanje postojećih procedura rada i pravilnika, prilagodjavanje postoječih sistema i integracija sa sistemom elektronskih faktura ili informacionim posrednikom.

Na našem tržištu postoje IT kompanije, koje mogu da pruže potpunu, pravovremenu i kvalitetnu uslugu kako bi obezbedile uspešnu primenu novog zakona, u skladu sa zakonskim obavezama, bez uticaja na tok poslovanja. Kao kompanija posvećena integraciji i razvoju sistemskih IT rešenja AIGO poseduje tim eksperata koji je tu da ovu transformaciju učini sigurnom i efikasnom.

Koji je Vaš savet na koji način se kompanije mogu najlakše i najefikasnije pripremiti za najavljene promene? Koliko je odabir pravih partnera važan za implementaciju ovog rešenja?

Pre svega, potrebno je angažovati tim eksperata iz predmetnih oblasti, koji će izvršiti analizu postojećeg stanja, evantualnih tačaka neuskladjenosti sa zahtevima novog zakona, neophodnih prilagodjenja procesa rada i softverskih sistema, definisati da li je potrebno angažovanje informacionog posrednika, postaviti predlog novog sistema, a zatim pristupiti realizaciji. Realizacija podrazumeva prilagodjavanje postojećih procedura rada i pravilnika, prilagodjavanje postoječih sistema i integracija sa sistemom elektronskih faktura ili informacionim posrednikom.

Na našem tržištu postoje IT kompanije, koje mogu da pruže potpunu, pravovremenu i kvalitetnu uslugu kako bi obezbedile uspešnu primenu novog zakona, u skladu sa zakonskim obavezama, bez uticaja na tok poslovanja. Kao kompanija posvećena integraciji i razvoju sistemskih IT rešenja AIGO poseduje tim eksperata koji je tu da ovu transformaciju učini sigurnom i efikasnom.

Podeli

” Zamislite sistem u kome Vaš komercijalista kreira fakturu u Vašem finansijskom sistemu, knjiži je, označi poslatom i to je sve. “

Intervju Mihajlo Canić

Krajem aprila 2021. godine usvojen je novi  Zakon o elektronskom fakturisanju. Prema očekivanjima resornog ministra i Privredne komore Srbije, prognozira se da donese veliko rasterećenje privrede, kako u pogledu značajnog umanjenja direktnih troškova štampe, slanja i obrade svih vrsta računa, tako i u pogledu povećanja efikasnosti samog procesa. Pored toga, očekuje se  da novi sistem znatno ubrza povrat PDV-a, na šta trenutno postoji dosta zamerki od strane privrede.

O novom Zakonu o elektronskom fakturisanju, njegovim prednostima i izazovima sa kojima se suočavaju privredni subjekti u njegovoj implementaciji, razgovaamo sa Mihajlom Canićem, rukovodiocem tima za digitalizaciju i automatiziaciju poslovanja u kompaniji AIGO.

Kako će sistem e-faktura funkcionisati u praksi? Šta nam sve donosi novi zakon?

Novi zakon u potpunosti redefiniše i sam pojam elektronske fakture, i procese prijema i slanja svih vrsta računa. Uvodjenjem SEF – Sistema elektronskih faktura, uvodi se i zakonska obaveza evidencije svih faktura subjekata javnog i privatnog sektora, obveznika PDV, u tom sistemu, bez dalje potrebe izdavanja računa u papirnoj formi. Kroz integraciju finansijskih sistema koje koriste privredni subjekti sa SEF-om, postiže se puna digitalizacija i automatizacija celog postupka.  Zamislite sistem u kome Vaš komercijalista keira fakturu u Vašem finansijskom sistemu, knjiži je, označi poslatom i to je sve. A sledećeg jutra ta faktura se već nalazi u finansijskom sistemu primaoca, spremna za obradu, sa svim podacima fakture, uključujući i stavke, sa dodeljenim delovodnim brojem, bez potrebe manuelnog unosa bilo kog podatka, dodeljena odgovarajućem zaposlenom u procesu obrade. Zaista ogroman iskorak u pogledu smanjenja vremena razmene računa, umanjenja manuelnog rada, rizika poslovanja, što na kraju rezultira značajnim uštedama u poslovanju.

Koje će sve koristi privredni subjekti imati primenom ovog novog zakona, a šta su potencijalni izazovi sa kojima će se suočavati?

Puna digitalizacija i automatizacija procesa rada sa računima donosi direktne uštede, uklanjanjem potrebe za rukovanja papirnim računima, štampe, slanje, potpisivanja, ali i indirektne, povećanjem efikasnosti rada kroz smanjenje angažovanje zaposlenih na ovim zadacima. Uz umanjenje vremena trajanja celog procesa od trenutka fakturisanja, kao i očekivano kraće vreme povraćaja PDV, jasno je da su očekivane dobiti za privredu značajne. Zamenu papirnih u elektronske račune možemo posmatrati  i sa aspekta sigurnosti jer za razliku od papirnog, eRačun je manje podložan manipulacijama i izmenama.

Ovaj zakon je jedan od onih zakona koji se u značajnoj meri oslanjaju na informacione tehnologije i sisteme. Njegovo razumevanje i primena treba da uključe ekspertski tim iz više oblasti, kao što su finansije, pravna služba i IT. Potrebno je izvršiti izmene i u samim procesima rada, kao i u samim softverskim sistemima, uz izvodjenje integracija sistema, što je opet posao koji zahteva angažovanje stručnjaka više profila, u zajedničkom radu. Na kraju, naravno, rokovi, koji su uvek izazov kod donošenja novog zakona koji uvodi značajnije izmene u procese rada i sisteme koji u procesima učestvuju. Već od 01.01.2022. subjekti privatnog sektora moraju da primenjuju novi zakon u delu slanja računa subjektu javnog sektora.

Koji je Vaš savet na koji način se kompanije mogu najlakše i najefikasnije pripremiti za najavljene promene? Koliko je odabir pravih partnera važan za implementaciju ovog rešenja?

Pre svega, potrebno je angažovati tim eksperata iz predmetnih oblasti, koji će izvršiti analizu postojećeg stanja, evantualnih tačaka neuskladjenosti sa zahtevima novog zakona, neophodnih prilagodjenja procesa rada i softverskih sistema, definisati da li je potrebno angažovanje informacionog posrednika, postaviti predlog novog sistema, a zatim pristupiti realizaciji. Realizacija podrazumeva prilagodjavanje postojećih procedura rada i pravilnika, prilagodjavanje postoječih sistema i integracija sa sistemom elektronskih faktura ili informacionim posrednikom.

Na našem tržištu postoje IT kompanije, koje mogu da pruže potpunu, pravovremenu i kvalitetnu uslugu kako bi obezbedile uspešnu primenu novog zakona, u skladu sa zakonskim obavezama, bez uticaja na tok poslovanja. Kao kompanija posvećena integraciji i razvoju sistemskih IT rešenja AIGO poseduje tim eksperata koji je tu da ovu transformaciju učini sigurnom i efikasnom.

Podeli

Intervju Mihajlo Canić

Krajem aprila 2021. godine usvojen je novi  Zakon o elektronskom fakturisanju. Prema očekivanjima resornog ministra i Privredne komore Srbije, prognozira se da donese veliko rasterećenje privrede, kako u pogledu značajnog umanjenja direktnih troškova štampe, slanja i obrade svih vrsta računa, tako i u pogledu povećanja efikasnosti samog procesa. Pored toga, očekuje se  da novi sistem znatno ubrza povrat PDV-a, na šta trenutno postoji dosta zamerki od strane privrede.

O novom Zakonu o elektronskom fakturisanju, njegovim prednostima i izazovima sa kojima se suočavaju privredni subjekti u njegovoj implementaciji, razgovaamo sa Mihajlom Canićem, rukovodiocem tima za digitalizaciju i automatiziaciju poslovanja u kompaniji AIGO.

Kako će sistem e-faktura funkcionisati u praksi? Šta nam sve donosi novi zakon?

Novi zakon u potpunosti redefiniše i sam pojam elektronske fakture, i procese prijema i slanja svih vrsta računa. Uvodjenjem SEF – Sistema elektronskih faktura, uvodi se i zakonska obaveza evidencije svih faktura subjekata javnog i privatnog sektora, obveznika PDV, u tom sistemu, bez dalje potrebe izdavanja računa u papirnoj formi. Kroz integraciju finansijskih sistema koje koriste privredni subjekti sa SEF-om, postiže se puna digitalizacija i automatizacija celog postupka.

” Zamislite sistem u kome Vaš komercijalista kreira fakturu u Vašem finansijskom sistemu, knjiži je, označi poslatom i to je sve. “

 A sledećeg jutra ta faktura se već nalazi u finansijskom sistemu primaoca, spremna za obradu, sa svim podacima fakture, uključujući i stavke, sa dodeljenim delovodnim brojem, bez potrebe manuelnog unosa bilo kog podatka, dodeljena odgovarajućem zaposlenom u procesu obrade. Zaista ogroman iskorak u pogledu smanjenja vremena razmene računa, umanjenja manuelnog rada, rizika poslovanja, što na kraju rezultira značajnim uštedama u poslovanju.

Koje će sve koristi privredni subjekti imati primenom ovog novog zakona, a šta su potencijalni izazovi sa kojima će se suočavati?

Puna digitalizacija i automatizacija procesa rada sa računima donosi direktne uštede, uklanjanjem potrebe za rukovanja papirnim računima, štampe, slanje, potpisivanja, ali i indirektne, povećanjem efikasnosti rada kroz smanjenje angažovanje zaposlenih na ovim zadacima. Uz umanjenje vremena trajanja celog procesa od trenutka fakturisanja, kao i očekivano kraće vreme povraćaja PDV, jasno je da su očekivane dobiti za privredu značajne. Zamenu papirnih u elektronske račune možemo posmatrati  i sa aspekta sigurnosti jer za razliku od papirnog, eRačun je manje podložan manipulacijama i izmenama.

Ovaj zakon je jedan od onih zakona koji se u značajnoj meri oslanjaju na informacione tehnologije i sisteme. Njegovo razumevanje i primena treba da uključe ekspertski tim iz više oblasti, kao što su finansije, pravna služba i IT. Potrebno je izvršiti izmene i u samim procesima rada, kao i u samim softverskim sistemima, uz izvodjenje integracija sistema, što je opet posao koji zahteva angažovanje stručnjaka više profila, u zajedničkom radu. Na kraju, naravno, rokovi, koji su uvek izazov kod donošenja novog zakona koji uvodi značajnije izmene u procese rada i sisteme koji u procesima učestvuju. Već od 01.01.2022. subjekti privatnog sektora moraju da primenjuju novi zakon u delu slanja računa subjektu javnog sektora.

Koji je Vaš savet na koji način se kompanije mogu najlakše i najefikasnije pripremiti za najavljene promene? Koliko je odabir pravih partnera važan za implementaciju ovog rešenja?

Pre svega, potrebno je angažovati tim eksperata iz predmetnih oblasti, koji će izvršiti analizu postojećeg stanja, evantualnih tačaka neuskladjenosti sa zahtevima novog zakona, neophodnih prilagodjenja procesa rada i softverskih sistema, definisati da li je potrebno angažovanje informacionog posrednika, postaviti predlog novog sistema, a zatim pristupiti realizaciji. Realizacija podrazumeva prilagodjavanje postojećih procedura rada i pravilnika, prilagodjavanje postoječih sistema i integracija sa sistemom elektronskih faktura ili informacionim posrednikom.

Na našem tržištu postoje IT kompanije, koje mogu da pruže potpunu, pravovremenu i kvalitetnu uslugu kako bi obezbedile uspešnu primenu novog zakona, u skladu sa zakonskim obavezama, bez uticaja na tok poslovanja. Kao kompanija posvećena integraciji i razvoju sistemskih IT rešenja AIGO poseduje tim eksperata koji je tu da ovu transformaciju učini sigurnom i efikasnom.

Podeli

” Zamislite sistem u kome Vaš komercijalista kreira fakturu u Vašem finansijskom sistemu, knjiži je, označi poslatom i to je sve. “