Servisna rešenja

Bez obzira na kvalitet i pouzdanost, uvek se može dogoditi da neki deo opreme nepredviđeno zakaže. Posao najčešće ne može da čeka, a alternativni uređaji nisu uvek na raspolaganju.Pravovremena reakcija, brzo i kvalitetno rešenje, u takvim situacijama, je svakome prioritet.Klijentima i AIGO Servisu.

Kao deo kompanije, AIGO servis uspešno posluje i razvija se poslednjih deset godina. Sa više od 30 zaposlenih u tri regionalna servisna centra i podršku preko 15 podizvođača na teritoriji Srbije, servisne aktivnosti koje obavljamo su nezamenljiva podrška u radu velikog broja klijenata.

Kvalitet servisnih aktivnosti osigurali smo primenom inovativnih rešenja u domenu on-demand servisa, Managed Print Service-a i ITS servisa i širokom lepezom proizvoda globalnih tehnoloških lidera u ovoj oblasti. Da svoj posao zaista znamo da radimo potvrđuje i naše učešće na brojnim projektima različitog obima sa nekim od najvećih i najuglednijih kompanija i javnih institucija u zemlji i regionu.

Šta čini portfolio naših usluga?
Servis u garantnom i vangarantnom roku

U slučaju kvara na nekom od uređaja iz naše ponude, AIGO sertifikovani serviseri pružaju neophodnu i pravovremenu servisnu podršku. To važi kako za period kod traje garancija tako i nakon isteka garantnog roka. Koristeći isključivo originalne rezervne delove, servisne usluge obavljamo u najkraćem mogućem roku i u skladu sa standardima koje propisuju naši vendori.

Montaža i održavanje uređaja
Da bi uređaj besprekorno funkcionisao neophodno je da njegovu montažu obavljaju isključivo stručnjaci obučeni za to. Uz pravilnu montažu, redovnim održavanjem produžavamo vek trajanja uređaja i obezbeđujemo kontinuitet u njegovom radu.

• Terenske popravke

Ukoliko uslovi dozvoljavaju, naši serviseri će, u vašim prostorijama,> obaviti dijagnostiku problema, popravku ili zamenu pokvarenog dela i testiranje uređaja pre puštanja u rad.
Ustupanje zamenskog uređaja na korišćenje

Brz i kvalitetan servis je naš prioritet, ali ponekad kvar može da bude dovoljno ozbiljan da je za njegovu popravku potrebno neko vreme. Da biste svakodnevni posao nastavili bez zastoja, AIGO Servis vam obezbeđuje zamenski uređaj na korišćenje do trenutka popravke osnovnog uređaja.

• Pick-up servis

Da bismo gubitak vremena klijenata sveli na minimum, sa vaše lokacije preuzimamo uređaje koje vam po završetku servisiranja vraćamo nazad.

• Dostava uređaja

Dostava uređaja na adresu klijenata na pravi način zaokružuje našu ponudu servisnih usluga

Šta odlikuje naše servisne aktivnosti?

Brza reakcija, efikasna dijagnostika i optimalno rešavanje problema.
Sertifikovani serviseri sa višegodišnjim iskustvom i opremeljnost servisnih centara vodećim platformama, proizvodima i alatima garancija su da naši klijenti mogu da računaju na:

• Popravku uređaja na lokaciji klijenta kada je to potrebno;
• Dijagnostiku prijavljenog kvara u periodu ne dužem od 24h od trenutka otvaranja servisnog slučaja;
• Odziv na prijavu u roku od 2h u slučaju slučaja visokog prioriteta;
• Redovno obaveštavanje o statusu;
• Besplatan konsalting i tehničku podršku;
• Dežurstvo 24h/7 dana po potrebi klijenta.

Pre nego što potvrdimo da je problem otklonjen i uređaj vratimo klijentu rešenja se testiraju u okviru nekog od naših servisnih centara.
Naši stručnjaci nisu orjentisani samo na servisne usluge. Njima se klijenti uvek mogu obratiti za konsultacije vezano za optimizaciju procesa i lakšu tranziciju na nova rešenja koja će povećati efikasnost i smanjiti troškove poslovanja.

Tokom deset godina postojanja AIGO Servis je ostvario brojna
partnerstva i stekao sledeće statuse:

HP Service One Authorized Service Partner
Lexmark Expert Service Partner
Xerox Authorized Service Partner
Dell Authorized Service Partner
Authorised Epson service partner
Canon Accredited Service Partner