IZAZOV

Postoje izazovi na koje nije lako odgovoriti raspoloživim alatima

Kvalitetni, oprobani i potvrđeni softveri mogu da odgovore većini vaših zahteva. Ipak postoje i neke usko specijalizovane oblasti ili namene koje niko pre vas nije identifikovao. Samim tim može da se dogodi da iz postojeće ponude ne možete da izdvojite nijedan softver koji zaista odgovara vašim potrebama.

REŠENJE

Softveri po meri funkcionišu baš onako kako ste zamislili

Kompanija može u isto vreme da koristi veći broj različitih aplikacija. Softver po meri se razvija tako da bude kompatibilan sa drugim alatima pa najčešće izaziva manje problema prilikom integracije. Razvijanje prilagođenog softvera može na početku delovati kao skuplja opcija, ali na duže staze ovo je vrlo koristan izbor. Ovakav softver ne zahteva stalnu promenu ili razvoj pa se dugo može koristiti bez ikakvih ulaganja. AIGO stručni tim analiziraće svaku potrebu i u skladu sa tim predložiti i razviti odgovarajuće, jedinstveno softversko rešenje prema vašim specifičnim zahtevima.

Zašto je AIGO vaš pravi partner za razvoj

 
Jedinstvena rešenja

Rešenja koja vas čine jedinim vlasnikom prava na korišćenje.

   
Iskusan i fleksibilan tim

Koji kreira softverska rešenja prema svakoj specifičnoj potrebi.

 
Podrška

Ciljana podrška obezbeđena od strane tima koji je razvio jedinstveni softver.