Ovo smo mi

AIGO kompanija je jedan od vodećih sistem integratora u Srbiji koji prepoznaje potrebe klijenata iz najrazličitijih industrija i pruža pouzdanu, prilagođenu i sveobuhvatnu podršku. Bilo da ste tek osnovano preduzeće, multinacionalna korporacija ili javni sektor – mi smo vaš partner za razvoj!

AIGO nudi multivendorska IT rešenja za uspostavljanje efikasnog i integrisanog sistema operacija za uspešno poslovanje. Pružamo usluge iz oblasti konsaltinga, dizajna rešenja, implementacije i redovnog servisa za mala, srednja i velika preduzeća.

AIGO

Od 2007. godine, kada je kompanija osnovana, pa do danas, izgradili smo poziciju kredibilnog partnera kako sa našim klijentima tako i i sa mnogobrojnim vendorima. Već godinama uspešno sarađujemo sa renomiranim kompanijama kao što su HP, Dell EMC, Oracle, Lexmark, Epson, Lenovo, Canon, Xerox, IBM i mnogi drugi.

Lidersku poziciju u integraciji poslovnih sitema i printing poslovanju, imamo zahvaljujući kvalitetu usluga u oblasti servisa, dostave, stručnih konsultacija, do operativne komunikacije na dnevnom nivou.

AIGO tim čini profesionalan i vrhunski obučen kadar od preko 150 zaposlenih, koji doprinosi konstantnom rastu učešća kompanije na IT tržištu Srbije.

Ljudi sa misijom

Svako ko teži uspehu nalazi se na misiji. Naša je da
poslovanje svojih partnera unapredimo tako što ćemo
ga transformisati u uređen sistem. Bez obzira o
kakvoj poslovnoj organizaciji se radi, ona neminovno
ima svoje uređenje – pravila, procese, uređaje, tokove
dokumenata i informacija, koje ga čini manje ili više
funkcionalnim.

Integrisan sistem

Da bi sa „manje“ prešli na „više“ i „najviše“ sistem
treba da bude optimizovan. Samo integrisan sistem
može da bude pouzdan, ekonomičan, efikasan i
prilagođen potrebama tržišta na kojima posluje.

Ljudi sa misijom

Svako ko teži uspehu nalazi se na misiji. Naša je da poslovanje svojih partnera unapredimo tako što ćemo ga transformisati u uređen sistem. Bez obzira o kakvoj poslovnoj organizaciji se radi, ona neminovno ima svoje uređenje – pravila, procese, uređaje, tokove dokumenata i informacija koje ga čini manje ili više funkcionalnim.

Integrisan sistem

Da bi sa „manje“ prešli na „više“ i „najviše“ sistem treba da bude optimizovan. Samo integrisan sistem može da bude pouzdan, ekonomičan, efikasan i prilagođen potrebama tržišta na kojima posluje.

Ljudi sa rešenjem

Bilo da je reč o malom i srednjem preduzeću, velikoj
multinacionalnoj kompaniji ili javnoj instituciji svako od
njih ima specifičnu kombinaciju karakteristika – veličinu,
delatnost, stadijum u razvoju i planove za budućnost.

Iz različitih kombinacija proističu i jedinstvene potrebe.

Zato naši klijenti dobijaju to što im je potrebno –
jedinstvenu i kvalitetnu ponudu koja odgovara
obimu i složenosti njihovog posla.

Ljudi sa rešenjem

Bilo da je reč o malom i srednjem preduzeću, velikoj multinacionalnoj kompaniji ili javnoj instituciji svako od njih ima specifičnu kombinaciju karakteristika – veličinu, delatnost, stadijum u razvoju i planove za budućnost.

Iz različitih kombinacija proističu i jedinstvene potrebe.

Zato naši klijenti dobijaju to što im je potrebno – jedinstvenu i kvalitetnu ponudu koja odgovara obimu i složenosti njihovog posla.

ZAŠTO BAŠ MI

Odabirom odgovarajućih komponenti, kreiramo multivendorska ICT
(informaciono-komunikaciona) rešenja po meri. Jednom kada nam
klijenti povere zadatak da za njih uspostavimo integrisano poslovno
rešenje, mi kombinujemo svoje iskustvo, znanje, stručnost i globalno
poznate brendove da na najbolji način odgovorimo potrebama
konkretnog sistema.

Naši sertifikati

ZAŠTO BAŠ MI

Odabirom odgovarajućih komponenti, kreiramo  multivendorska ICT (informaciono-komunikaciona) rešenja po meri. Jednom kada nam klijenti povere zadatak da za njih uspostavimo integrisano poslovno rešenje mi kombinujemo naše iskustvo, znanje, stručnost i globalno poznate brendove da na najbolji način odgovorimo potrebama konkretnog sistema

REZULTAT

Brz pristup, efikasno i pouzdano upravljanje
informacijama koji povećavaju konkurentnost,
fleksibilnost i profitabilnost

REZULTAT

Brz pristup, efikasno i pouzdano upravljanje
informacijama koji
povećavaju konkurentnost,
fleksibilnost i profitabilnost

Verujemo u dugoročna partnerstva

Dugoročno partnerstvo gradi se uz posvećenost. Mi smo uz svoje klijente u svim fazama kreiranja i održavanja implementiranog rešenja. Započinjemo analizom trenutnog stanja. Tokom konsultacija presudna je saradnja koja nas vodi ka zajedničkom otkrivanju i nekih novih, do tada nepoznatih potreba. Sve u cilju da izvedemo pravi i kompletan zaključak o tome šta savršena optimizacija poslovnih procesa znači za konkretan slučaj.

Integrisano hardversko rešenje

Naši stručnjaci će nakon toga dizajnirati i implementirati integrisano hardversko-sotversko rešenje koje će uspešno da podrži dalji rast i razvoj kompanije s ciljem da ona dostigne novi nivo na kome može pravovremeno da odgovori potrebama savremene tržišne utakmice.

Verujemo u dugoročna partnerstva

Dugoročno partnerstvo gradi se uz posvećenost. Mi smo uz naše klijente u svim fazama kreiranja i održavanja implementiranog rešenja. Započinjemo analizom trenutnog stanja. Tokom konsultacija presudna je saradnja koja nas vodi ka zajedničkom otkrivanju i nekih novih, do tada nepoznatih potreba. Sve u cilju da izvedemo pravi i kompletan zaključak o tome šta savršena optimizacija poslovnih procesa znači za konkretan slučaj.

Integrisano hardversko rešenje

Naši stručnjaci će nakon toga dizajnirati i implementirati integrisano hardversko-sotversko rešenje koje će uspešno da podrži dalji rast i razvoj kompanije s ciljem da ona dostigne novi nivo na kome može pravovremeno da odgovori potrebama savremene tržišne utakmice.

Tu, naravno, nije kraj

Da bi sistem nastavio da uspešno funkcioniše potrebno mu
je održavanje i servisiranje, a da bi se na najbolji način
uposlio, potrebna je i adekvatna edukacija, treninzi i
radionice za zaposlene koji će u njemu da rade. Kroz
sticanje novih znanja oni usvajaju potrebne informacije, ali
pre svega dobre vrednosti.

Tu naravno nije kraj

Da bi sistem nastavio da uspešno funkcioniše potrebno mu je održavanje i servisiranje, a da bi se na najbolji način uposlio, potrebna je i adekvatna edukacija, treninzi i radionice za zaposlene koji će u njemu da rade. Kroz sticanje novih znanja oni usvajaju potrebne informacije, ali pre svega dobre vrednosti.

VREDNOSTI

Kada su vrednosti jasne lakše se donose prave odluke jer verujemo da...

TIM

...je izgradnja TIMA važan proces. Dobar tim je pretpostavka uspeha, a njega uvek čine dobri pojedinci. Prepoznavanje talenata i razvoj individualnih sposobnosti je temelj uspešnog tima i uspešnog poslovanja

EDUKACIJA

...se samo konstantnim ulaganjem u EDUKACIJU, klijenata i zaposlenih, stiču nova iskustva i veštine neophodne da zajedno napredujemo kao partneri i kao branša


DRUŠTVENA ODGOVORNOST

..uspešne kompanije imaju DRUŠTVENU ODGOVORNOST i obavezu da svet učine boljim mestom.Taj cilj mi ostvarujemo kroz brojna sponzorstva talentovanih pojedinaca,humanitarne i kulturne akcije

ETIKA

...se poslovna ETIKA, poštovanje preuzetih obaveza i kodeksa poslovanja podrazumeva

KVALITET

...je pružanje dosledno KVALITETNIH rešenja prioritet


RAZVOJ

...održivi RAZVOJ nema alternativu. Sredina u kojoj poslujemo je ona i u kojoj živimo. Odgovornim odnosom u procesima proizvodnje i pružanja usluga gradimo temelje za stabilnu budućnost

TIM

...je izgradnja TIMA važan proces. Dobar tim je pretpostavka uspeha, a njega uvek čine dobri pojedinci. Prepoznavanje talenata i razvoj individualnih sposobnosti je temelj uspešnog tima i uspešnog poslovanja

EDUKACIJA

...se samo konstantnim ulaganjem u EDUKACIJU, klijenata i zaposlenih, stiču nova iskustva i veštine naophodne da zajedno napredujemo kao partneri i kao branša


DRUŠTVENA ODGOVORNOST

..uspešne kompanije imaju DRUŠTVENU ODGOVORNOST i obavezu da svet učine boljim mestom.Taj cilj mi ostvarujemo kroz brojna sponzorstva talentovanih pojedinaca,humanitarne i kulturne akcije

ETIKA

...se poslovna ETIKA, poštovanje preuzetih obaveza i kodeksa poslovanja podrazumeva

KVALITET

...je pružanje dosledno KVALITETNIH rešenja prioritet


RAZVOJ

...održivi RAZVOJ nema alternativu. Sredina u kojoj poslujemo je ona i u kojoj živimo. Odgovornim odnosom u procesima proizvodnje i pružanja usluga gradimo temelje za stabilnu budućnostPOSLOVNE POLITIKE

Politika kvaliteta
Politika zaštite zdravlja i bezbednosti na radu
Politika zaštite životne sredine
Politika bezbednosti informacija
Politika kontinuiteta poslovanja
Politika menadžmenta uslugama
Politika zaštite podataka o ličnosti
Politika kvaliteta
Politika zaštite zdravlja i bezbednosti na radu
Politika zaštite životne sredine
Politika bezbednosti informacija
Politika kontinuiteta poslovanja
Politika menadžmenta uslugama
Politika zaštite podataka o ličnosti

ČLANSTVO U UDRUŽENJIMA

Ovo je AIGO

Predstavite se i vi nama!

Ovo je AIGO

Predstavite se i vi nama!